Lääkkeen hinta ja lääkekorvaukset

Reseptilääkkeen lopulliseen hintaan vaikuttavat Kelan lääkekorvaukset sekä lääkkeen kuuluminen lääkevaihdon ja viitehinnan piiriin.

Lääkevaihto

Apteekkariliiton verkkopalvelulla voit tarkistaa lääkkeiden hinnat ja katsoa löytyykö lääkkeellesi edullisempia vaihtoehtoja. Klikkaa tästä verkkopalveluun.

Kerromme aina myös apteekissa, jos lääkkeesi on vaihtokelpoinen.
Reseptilääke voidaan apteekissa vaihtaa edullisempaan rinnakkaisvalmisteeseen, jos lääke kuuluu lääkevaihdon piiriin eikä lääkäri tai asiakas itse kiellä vaihtoa.

Kelan lääkekorvaukset ja viitehinta

Lääkekorvaus myönnetään lääkärin sairauden hoitoon määräämille valmisteille, joille Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on hyväksynyt korvattavuuden. Korvauksen saa apteekissa esittämällä Kela-kortin. Vuoden 2016 alusta Kelan lääkekorvaukset muuttuivat seuraavasti:

Korvausluokat:

Kaikille yli 18-vuotiaat maksavat 50 euron alkuomavastuun, joka otetaan huomioon katto-omavastuussa. Alkuomavastuun täytyttyä asiakas saa korvauksen seuraavasti:

Peruskorvattavat 40 %
Alempi erityiskorvaus 65 %
Ylempi erityiskorvaus 100 % (omavastuu 4,50 € / lääke)

Apteekki seuraa ajantasaisesti alkuomavastuun kertymistä eikä asiakkaan tarvitse seurata sen kertymistä. Asiakas voi tarvittaessa kysyä apteekissa sen hetkistä lääkekorvauskertymäänsä. Lääkkeet, joista ei saa SV-korvausta, eivät kerrytä alkuomavastuuta.

Osa lääkkeistä kuuluu viitehintajärjestelmään. Viitehintaan kuuluvan lääkkeen lääkekorvaus lasketaan viitehinnasta. Jos lääkkeen hinta ylittää viitehinnan ja asiakas kieltää lääkevaihdon, asiakkaan maksettavaksi tulee omavastuun lisäksi lääkkeen hinnan ja viitehinnan välinen erotus. Lääkäri voi kieltää lääkevaihdon lääketieteellisistä tai hoidollisista syistä, jolloin Kelan lääkekorvaus lasketaan lääkkeen koko hinnasta.

Vuotuinen omavastuuraja kalenterivuonna 2016 on 610,37 euroa. Kela korvaa tämän jälkeen hankkimiesi lääkkeiden kustannukset kokonaan 2,50 euron lääkekohtaisen omavastuun jälkeen. Viitehinnan ylityksiä ei lasketa vuotuiseen omavastuukertymään.

Lisätietoa tai kysy apteekissa henkilökunnaltamme.

Rinnakkaisvalmisteet ja alkuperäisvalmisteet – mitä näillä tarkoitetaan?

Alkuperäisvalmiste tarkoittaa vaikuttavan lääkeaineen kehittäjän markkinoille tuomaa lääkevalmistetta.

Rinnakkaisvalmiste eli geneerinen valmiste tarkoittaa lääkettä, joka sisältää samaa vaikuttavaa ainetta kuin alkuperäisvalmiste ja jonka vahvuus ja muoto ovat samat kuin alkuperäisvalmisteessa. Rinnakkaisvalmisteen apuaineissa ja valmisteen tekotavassa voi olla eroja alkuperäisvalmisteeseen verrattuna. Lääkkeen biologinen samanarvoisuus on kuitenkin osoitettu.

Rinnakkaistuontivalmiste on alkuperäisvalmiste, jonka rinnakkaismaahantuoja tuo maahan ilman alkuperäisvalmistajan lisenssiä. Rinnakkaislääkkeillä tarkoitetaan sekä rinnakkaisvalmistetta että rinnakkaistuontivalmistetta.

Kahta lääkevalmistetta pidetään biologisesti samanarvoisina ja yleensä keskenään vaihtokelpoisina, jos niiden pitoisuus-aikaprofiilit vertailevassa imeytymistutkimuksessa ovat niin samanlaiset, ettei ole odotettavissa eroja lääkkeen tehossa tai sen mahdollisesti aiheuttamissa haittavaikutuksissa.