Tietosuojaseloste

TAMPEREEN ENSIMMÄISEN APTEEKIN ASIAKASREKISTERIN SELOSTE
1.5.2018

Rekisterinpitäjät:

– Tampereen Ensimmäinen Apteekki (y-tunnus 1517984-0)
– Dermalife Oy (y-tunnus 2354452-9)

Osoite: Hämeenkatu 21 (Sokos), 33200 Tampere
Puh: 03-253 7700
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Apteekkari Riitta Junnila 03-253 7700
Tietosuojavastaava
Apteekkari Riitta Junnila 03-253 7700
(proviisori Susanna Taupila)

Tietosuojaan liittyvät sähköpostitiedustelut: etunimi.sukunimi@ensimmainenapteekki.fi

Rekisterin käyttötarkoitus:
Asiakasrekisteriä ylläpidetään ja käytetään henkilötietolain pykälän 8 mukaisesti ja voimassaolevan
muun lainsäädännön mukaisesti. Muodostuneen rekisterin henkilötietojen käyttöoikeus on vain
Tampereen Ensimmäisellä apteekilla ja Dermalife Oy:llä eikä niitä välitetä ulkopuoliselle taholle eikä
kolmansiin maihin.
Tietoja saatetaan käyttää apteekin ja Dermalifen mainontaan, jos kanta-asiakas on siihen erikseen
kirjallisesti suostunut. Mainonnassa saatetaan käyttää asiakkaan ilmoittamaa sähköpostia,
puhelinnumeroa tai tekstiviestiä. Mainonnan voi kieltää koska tahansa ottamalla yhteyttä
rekisterinpitäjään. Henkilöillä on oikeus pyytää tietojensa poistoon rekisteristä ja saada rekisteriin
tallennetut tietonsa kirjallisena. Näissä tapauksissa yhteydenotto rekisteristä vastavaan henkilöön.
Mainonnassa käytetään asiakkaiden IP-osoiteita hyväksi, tietoja käsitellään anonyymisti Google
Analyticsin avulla. Kaikki tieto anonysoidaan. Näitä tietoja käytetään myös nettisivujen kävijämäärien
seurannassa.

Rekisterin tietosisältö

Kerta-asiakkaan asiakasrekisteriin tallennetaan tiedot osto- ja maksutapahtumasta.
Kanta-asiakkaista tallennetaan asiakasrekisteriin asiakkaan lääkityksen sekä asioinnin sujuvuuden
kannalta tarpeellisia tietoja.

– perustiedot: sukunimi, etunimet, henkilötunnus, osoite, sähköposti, puhelinnumero
– lääkityksen erityispiirteet (sairaudet, allergia, yliherkkyydet)
– mahdollinen työpaikan sairauskassa (laskutus), vakuutusyhtiön laskutussopimus
– sähköisen lääkemääräykseen liittyvät valtuutukset
– vuosittainen ostokertymä Tampereen Ensimmäisestä Apteekista ostetuista lääkkeistä
ja ei-lääkinnällisistä tuotteista
– asiakkaan antamat suostumukset, luvat ja kiellot

Tietolähteet

Kerta-asiakkaiden tiedot saadaan lääketoimitusten ja tuotteiden osto- ja maksutapahtumien yhteydessä.
Kanta-asiakkaiden tiedot saadaan asiakkaan allekirjoittamasta ja täyttämästä liittymissopimuksesta.
Asiakastietojen päivityksessä voidaan käyttää myös tarvittaessa väestörekisterikeskusta tai muuta
luotettavaa rekisterinpitäjiä. Yhteenvedot ostoista ja palveluista saadaan apteekin omasta
tietojärjestelmästä. Nettisivuilta tiedot tulevat anonyymisti henkilötietoja paljastamatta.

Säännönmukainen tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat luottamuksellisia eikä mitään tietoja luovuteta apteekin ulkopuolisille tahoille
tai kolmansiin maihin (EU:n ulkopuolelle). Rekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Ostotiedot
näkyvät järjestelmässä kuluvan vuoden sekä edellinen kalenterivuoden ajan, kerta-asiakkailla 13
kuukauden ajan ja kanta-asiakkailla 3 vuotta. Tiedot poistetaan järjestelmästä viimeistään 3 vuoden
jälkeen viimeisestä asiointikerrasta käsin.

Rekisterien suojaus
Asiakasrekisterin pitäjä ylläpitää rekisteriä ja asiakastietoja. Tiedot on suojattu salasanoin ja
henkilökunnan oikeuksia tarkastella tietoja on rajattu järjestelmän käyttöoikeuksilla ja rooleilla sekä
jatkuvalla henkilökunnan koulutuksella. Järjestelmä on suojattu tietoturvaohjelmistoin ja ympäristö on ulkoapäin suojattu palomuurilla.

Apteekin, järjestelmään liittyvien palvelutuottajien sekä järjestelmää ylläpitävien teknisten yhteistyökumppaneiden välillä on laadittu GDPR:n vaatimusten mukaiset yhteistyösopimukset, joissa kaikissa on mukana vaatimukset tiedon asianmukaiseen suojaamiseen sekä salassapitovelvoitteet.

Apteekissa säilytettävät asiakirjat säilytetään niin, ettei ulkopuoliset pääse niihin käsiksi.

Asiakkaiden oikeudet
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisten tietojen
korjaamista. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö markkinoinnissa ja peruuttaa antamansa
suostumukset ja luvat.
Tiedustelupyynnöt, kiellot ja peruutukset tehdään kirjallisesti allekirjoitettuna Tampereen Ensimmäiseen
apteekkiin. Asioinnin yhteydessä tulee pystyä todistamaan henkilöllisyytensä. Kyselyihin vastataan
kuukauden kuluttua lainsäädännön mukaisesti.

Evästeiden käyttö
Verkkopalvelujen sisällön käytön seuraamiseksi sekä palvelujen käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi Tampereen Ensimmäinen apteekki käyttää ns. evästeitä (”cookies”) eli lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Tällä tavalla apteekki voi kerätä tietoja mm. siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, kehittää palvelua käyttäjäystävällisemmiksi sekä tarjota kohdennettuja viestejä ja tarjouksia. Evästeillä kerätty tieto on anonyymiä eikä kävijöitä voi tunnistaa.

Tampereen Ensimmäisessä apteekissa käytetään Google Analyticsiä kävijätietojen seurantaan, jonka tarkoituksena on mm. mitata sivuston ja sisältöjen kävijämääriä. Lisätietoja Googlen evästekäytännöstä löydät täältä: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Sivustollamme käytetään myös Facebookin evästettä, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa käyttäjien kiinnostuksen kohteista. Facebookin evästeen avulla apteekki voi mm. kohdentaa viestintää ja tarjouksia yleisölle, joka on kiinnostunut sisällöistämme. Lisätietoja Facebookin evästekäytännöstä löytyy sivulta: https://www.facebook.com/help/cookies/

Käyttäjä voi poistaa selaimen tallentamat evästeet selaimen asetuksista. Evästeet torjumalla käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Tampereen Ensimmäisen apteekin verkkopalvelua tai saa kohdennettuja tarjouksia.